Supressió de les acreditacions professionals en higiene bucodental

El 23 de juliol passat va entrar en vigor el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l’ordenació del Sistema de Formació Professional. Aquesta norma introdueix una novetat important en la Formació Professional a escala nacional i és la supressió de les acreditacions de les competències professionals adquirides per experiència laboral o altres vies no formals en les professions regulades com són els Tècnics Superiors en Higiene Bucodental.


D’aquesta manera, el legislador acull per fi la reivindicació que la Unió de Col·legis Professionals d’Higienistes d’Espanya ha realitzat de forma constant durant els darrers quatre anys, als seus informes i a les reunions mantingudes amb els principals grups polítics del Congrés, del Senat i amb la Direcció General d’Ordenació Professional.


La Unió de Col·legis sempre ha defensat que, si bé el sistema d’acreditacions és una eina excel·lent en altres professions, en el cas dels higienistes dentals suposaria un greu risc per a la salut de la població perquè s’acredita el treball de persones que, sense formació suficient, haurien treballat a la boca d’un pacient, un fet que fomenta encara més l’intrusisme professional.


Per això, la Unió de Col·legis havia sol·licitat en els seus dictàmens jurídics i a les reunions amb l’Administració, la modificació legislativa per excloure les professions sanitàries d’aquest sistema, i ha anat informant els poders públics de la concessió que, de forma errònia, s’estava fent d’aquestes acreditacions en algunes comunitats autònomes. Aquesta proposta liderada per la Unió Professional d’Higienistes Dentals juntament amb els Tècnics Superiors Sanitaris i els Protètics Dentals de Galícia, finalment ha suposat la modificació legislativa.


Excel·lent notícia per a la higiene bucodental i per a la població en general, en garantir-se que només els professionals sanitaris degudament formats i titulats podran tractar els pacients.