Avís Legal

Introducció

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA informa de les dades següents:

Raó social COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC)
NIF Q0802422F
Adreça postal C. ROSSELLÓ 35, LOCAL. 08029 BARCELONA
Adreça electrònica info@cohidec.cat
Telèfon 934101031
Registre Inscrita al Registre de col·legis professionals del Departament de Justícia, Drets i Memòria.
Objecte principal COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA

Assessorament mèdic i científic

Com a assessor mèdic, el COHIDEC compta amb la col·laboració del Dr. Eduardo Chimenos, número de col·legiat COMB 13598.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA, totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en la utilització correcta del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos pel COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes pel COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús d’aquest, o a les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es poden fer a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges , so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària, complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA té el domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats al lloc on estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

[Darrera actualització: 28 de setembre de 2023]