Junta de Govern

La Junta de Govern del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya està formada pels col·legiats amb els càrrecs següents:

Degana: Montserrat Conill.

Vicedegà: Pere Serrano.

Secretària: Meritxell León.

Tresorera: Eva Toro.

Vocal 1: Eva Brunsó.

Vocal 2: Xenia Sánchez.

Vocal 3: Eric Estrada.