Política de privacitat xarxes socials

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) , el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) informa els usuaris, que ha creat un perfil a la/es Xarxa/es Social/s Facebook, Twitter, Instagram i YouTube amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC):

 • NIF: Q0802422F
 • ADREÇA: Carrer Rosselló 35, local, 08029 Barcelona.
 • CORREU ELECTRÒNIC: info@cohidec.cat
 • DOMINI WEB: www.cohidec.cat

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina generada pel COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC), mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades al seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la mateixa Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la mateixa Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats

En relació amb els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, de les que vostè disposa i que poden ser exercitades davant el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC), d’acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els matisos següents:

 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobi sota el control del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC), per exemple, eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, dins el termini i en la forma escaient.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC)

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) durà a terme les actuacions següents:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC).
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les vostres connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-vos i restringir amb qui comparteix les vostres connexions, per a això haureu d’accedir a la vostra configuració de privadesa.

Publicacions

L’usuari, un cop donat d’alta a la pàgina del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, n’ha de ser el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC), però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) es reserva el dret a celebrar concursos i promocions, en què podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.

Publicitat

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) farà servir la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per executar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

[ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 28 de setembre de 2023]