Com preparar un CV

El currículum vitae és un conjunt clar i precís de dades personals, formatives i professionals de la persona que aspira a una feina. El seu principal objectiu és aconseguir una entrevista amb l’empresa contractant.

CONSELLS

  • Evita que el teu currículum excedeixi les dues pàgines. Si fa falta, resumeix o descarta tot allò que sigui irrellevant.
  • Revisa el currículum quan l’hagis enllestit i assegura’t que no hi hagi cap error ortogràfic ni tipogràfic, ja que dóna una imatge deplorable a la persona a qui va dirigit.
  • La fotografia que adjuntis ha de ser actual i és recomanable no tenir-hi un aspecte gaire seriós.
  • Millor que el paper sigui blanc i evita l’excés de colors.
  • La redacció ha de ser curta i concísa. Evita estructures gramaticals llargues, barroques i complexes.

PARTS D’UN CURRÍCULUM

Un currículum ha de constar dels apartats següents:

DADES PERSONALS

Cal posar de manera esquemàtica el nom, cognoms, DNI, direcció completa, telèfon (un número on estigueu localitzables), data de naixement (el factor edat s’acostuma a tenir en compte) i si es té el carnet de conduir. Només és recomanable escriure el correu electrònic si es té i es consulta sovint. No és aconsellable esmentar l’estat civil (i encara menys si ets una dona casada) si no és que l’empresa ho ha sol·licitat expressament.

FORMACIÓ ACADÈMICA

En aquest apartat ressenyarem els estudis que hem cursat, indicant el nom oficial de la titulació i el centre on s’han portat a terme. No cal escriure informació irrellevant: si tens secundària, ja es pressuposa que has estudiat primària, per tant és millor obviar aquesta dada. Inclou les qualificacions només si l’empresa ho demana expressament o si són especialment bones. També podem detallar algun estudi inacabat, si aquest ens ha aportat alguna cosa a la nostra formació, però mai hem d’indicar el motiu pel qual no l’hem acabat.

FORMACIÓ CONTINUADA

Aquí pots incloure tots els cursos, seminaris, congressos i/o simposis que s’han realitzat, indicant el nom del curs, l’entitat organitzadora i l’any. En tots els cursos cal especificar les mateixes dades: no podem posar en alguns els doctors ponents i en d’altres, no. No és recomanable escriure la durada lectiva (o s’esmenta a tots o en cap), si no és que tots es caracteritzen per una llarga durada (més de trenta hores). En canvi, sí que resulta interessant la data de realització; no obstant això, si hi ha irregularitats en el seguiment de la formació continuada (dates molt allunyades des d’un curs a un altre) és millor ometre la data de totes.

EXPERIÈNCIA LABORAL

Aquest acostuma a ser l’apartat més important del currículum, juntament amb la formació continuada (en el cas de les professions sanitàries). Per tant, no ometis cap experiència professional relacionada amb el lloc de treball al qual optes, ja sigui remunerada o no (pràctiques, beques, estades, voluntariat, etc.). Cal indicar la data d’inici i finalització del treball, el lloc ocupat, les funcions que has desenvolupat, juntament amb el nom de l’empresa i la seva ubicació.

IDIOMES

Cada vegada es dóna més importància als idiomes i alguns doctors ens han demanat que l’higienista dental tingués idiomes estrangers. En aquest sentit, has d’especificar totes les llengües que coneixes, juntament amb el nivell que tens llegit, parlat i escrit de cadascun. És important que remarquis els teus coneixements de català i si en tens cap certificat. D’altra banda, independentment que el currículum estigui escrit en català o castellà, no ometis la informació sobre quin grau de coneixement tens d’anglès. Aquí també és interessant posar qualsevol títol (First Certificate, Advanded, Delf, etc.) i les estades que has realitzat a l’estranger.

INFORMÀTICA

Indica els programes que coneixes o que utilitzes i el grau de destresa (nivell bàsic -usuari- o professional), juntament amb els títols acreditatius que tinguis.

ALTRES DADES D’INTERÈS

Aquesta secció (opcional, però recomanable) és un espai on posar qualsevol informació que no hem pogut ubicar en cap altre apartat, però que, en canvi, creiem que és rellevant. Aquí, es pot destacar publicacions d’articles, col·laboracions en conferències o tallers relacionats amb el treball desitjat, pertinença a associacions (millor ometre les que impliquin ideologia política o religiosa) o aficions que puguin aportar alguna cosa a teva candidatura; entre d’altres.