Normatives

REGISTRE DE PROFESSIONALS DE CATALUNYA 
2013 – Novembre
DECRET 256/2013, de 26 de novembre, pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s’estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l’àmbit de Catalunya.
+ informació
 
LLEI D’EXERCICI DE PROFESSIONS TITULADES I DE COL·LEGIS PROFESSIONALS
2006 – Maig
El mes de maig de 2006 es va aprovar en sessió parlamentària i publicar al DOGC (núm. 4651 – 9.6.2006) la regulació de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals.
+ informació
 
LA REFORMA DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS
2005 – Juny
A partir del curs 2008-2009 es posarà en marxa el nou model universitari que ha presentat la Ministra d’Educació Mercedes Cabrera el passat dia 26 de setembre.
+ informació
 
EL TRACTAT DE BOLONYA
2005 – Febrer
El 19 de juny de 1999, els ministres europeus d’educació es van reunir a Bolonya (Itàlia) amb l’objectiu de formar un Espai Europeu d’Educació Superior que potenciï la mobilitat dels ciutadans i enfortir la creació d’un espai social i cultural comú.
+ informació
 
LLEI D’ORDENACIÓ DE PROFESSIONS SANITÀRIES
2003 – Novembre
La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de Professions Sanitàries, publicada el 22 de novembre de 2003 al BOE núm. 280, regula els aspectes bàsics (com la formació continuada o l’assegurança de responsabilitat civil) de les professions sanitàries titulades.
+ informació