Col·legia’t!

El Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya té com a finalitat vetllar perquè l’actuació dels col·legiats i col·legiades respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici de la professió d’higienista dental. També garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió, i la protecció dels interessos dels pacients. I no menys important l’ordenació, la representació i la defensa de la professió.

Per això, tens 10 bones raons per col·legiar-te:

1. Perquè obtindràs el teu número de col·legiat/da.
2. Perquè apareixeràs en el registre col·legial.
3. Perquè accediràs a la Borsa de Treball.
4. Perquè defensem la professió.
5. Perquè estaràs al corrent de tot el que passa a la professió.
6. Perquè rebràs assessorament legal quan ho necessitis.
7. Perquè treballem per millorar la professió.
8. Perquè accediràs a formació continuada de qualitat.
9. Perquè t’inscriurem al Registre de Professionals Sanitaris.
10. Perquè tindràs carnet col·legial que t’identificarà com a higienista col·legiat/da.

👉 Col·legia’t!

Descarrega els documents d’alta

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER COL·LEGIAR-SE

  1. Foto actual tipus carnet.
  2. Fotocòpia compulsada del DNI/NIE.
  3. Fotocòpia compulsada del títol d’Higienista Bucodental (FPII o grau superior) o resguard d’haver-lo sol·licitat; o del certificat d’habilitació professional.
  4. En el cas dels / les higienistes dentals exercents, aquests/es hauran d’aportar una fotocòpia de la primera pàgina de la pòlissa de responsabilitat civil on aparegui el seu nom complet i número de DNI i data de venciment. Qui no la tingui, podrà subscriure’s a la del Col·legi. La possessió d’una assegurança de responsabilitat és obligatòria en virtut de l’article 46 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.
  5. Resguard de pagament de 90 € en concepte d’alta. Aquest import s’ha d’abonar mitjançant transferència bancària al compte del Banc Sabadell del Col·legi ES58-0081-0142-7300-0209-9818

QUOTES COL·LEGIALS

L’1 de juliol de 2023, l’Assemblea Constituent va aprovar les quotes col·legials següents:

Les quotes i bonificacions que s’aplicaran i que van ser ratificades per l’Assemblea Constituent seran les següents:

QuotaExercentsNo exercents
A l’aturJubilatAltres
Alta90 €90 €90 €90 €
Trimestral (bonificació)42 €21 € (-50%)10,5 € (-75%)31,5 € (-25%)

Per a més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres trucant al 93 410 10 31 o enviant un Whatsapp en aquest mateix número.