Saps com prendre els signes vitals?

108,00 

PREUS DEL
CURS (*)
Fins el
30/11/2022
Després del
30/11/2022
Socis 35 € 42 €
No socis 90 € 108 €

INFORMACIÓ PEL SOCI:
Perquè se us pugui aplicar el preu de soci, primer heu d’iniciar sessió.

 

AVÍS IMPORTANT: Les funcions tecnicoassistencials sempre s’han de realitzar dins del marc de les competències legals de les higienistes dentals i sota les indicacions i supervisió dels professionals sanitaris competents. L’obtenció del certificat del curs no habilita el titular a dur a terme les tècniques i pràctiques apreses si aquestes no són de la seva competència segons s’especifica a la normativa vigent.

Esgotat

Descripció

OBJECTIUS DEL CURS

  1. Conèixer els tipus de signes vitals i com actuen en el nostre organisme.
  2. Executar correctament el procediment de la presa dels signes vitals.
  3. Interpretar els valors obtinguts de cada signe vital.

PROGRAMA

1. Definició i classificació dels signes vitals (TA, FC, FR, SatO2 i T).

  • Què són? ¿Per qué?
  • Signes vitals o constants vitals?
  • Classificació i relació de colores.

2. Definició de cadascun i com actuen en el nostre organisme.

3. Material i procediment a seguir per a cadascú.

4. Interpretació i registre dels valors.

  • Valors “normals”.
  • Valors “alterats”.
  • Gràfiques i fulls de registre.

5. Els signes vitals dels primers auxilis.

 

Dates i horaris:
Dissabte, 10 de desembre de 2022, de 10h a 14h

Modalitat:
Presencial.

Ubicació:
AHIADEC
C. Rosselló 35
Barcelona

No s’accepten inscripcions per telèfon.
Inscriure’s en aquest curs significa acceptar les condiciones d’inscripció.

Carla Camí
Graduada en Infermeria (UdL). Màster universitari en Educació per a la Salut (UdL). Curs d’infermeria i farmacologia.