Operador de Radiodiagnòstic Dental (semipresencial)

305,00 

 

PREUS DEL CURS (*)
Col·legiats/des 215 €
Precol·legiats/des 190 €
No col·legiats/des 305 €

INFORMACIÓ PEL COL·LEGIAT I PRECOL·LEGIAT:
Perquè se us pugui aplicar el preu de col·legiat i precol·legiat, primer heu d’iniciar sessió.

 

AVÍS IMPORTANT:

Per obtenir el certificat del Consell de Seguretat Nuclear s’ha d’estar en possessió del títol de batxillerat, d’FP II o Grau Superior o titulació equivalent; haver assistit, com a mínim, al 90% de les sessions teòriques i pràctiques, i haver respost correctament a un mínim del 75% de les preguntes de l’examen. La justificació de les absències no compensa l’assistència.

Documentació necessària per poder fer el curs:

 1. Fotocòpia i fotocòpia compulsada del DNI, NIE o Passaport.
 2. Fotocòpia i fotocòpia compulsada del títol acadèmic corresponent (FP2, títol de Grau Superior, Batxillerat, habilitació professional o equivalent).

Aquesta documentació s’ha d’entregar a secretaria abans del 12 de febrer de 2024.

En estoc

SKU: 9 Categoria:

Descripció

PROGRAMA DEL CURS

CLASSES TEÒRIQUES (A DISTÀNCIA)

Física de les radiacions

 • Conceptes bàsics
 • Interaccions de la radiació amb la matèria
 • Generació de raigs X
 • Magnituds radiològiques

Detecció de la radiació.

 • Equipaments utilitzats
 • Funcions de la detecció
 • Control de qualitat de les instal·lacions

Radiologia.

 • Mecanismes d’acció
 • Resposta cel·lular, sistemàtica i total

Protecció contra les radiacions.

 • Criteris generals
 • Protecció radiològica convencional
 • Protecció aplicada al diagnòstic
 • Garantia de qualitat

Normativa i legislació.

 • Aspectes generals legals i administratius
 • Gestió tècnica i administrativa de les instal·lacions

Normativa i legislació comunitària.

CLASSES PRÀCTIQUES

Maneig de l’equip de mesura de radiació. Detector d’ionització gasosa. Adequació de l’equip per a la determinació del feix directe i dispers i de la influència de la distància. Mida del feix, distància, blindatge i gruix del fantoma d’aigua interposat en la taxa de dosi detectada.

 

Dates i horaris:

Sessions teòriques (a distància):
El curs començarà el 13 de febrer.
S’establirà un calendari amb els períodes en què l’alumne haurà d’estudiar cada tema i realitzar tres autoavaluacions, de les quals n’haurà d’haver superat almenys una amb un 70% d’encerts per poder-se presentar a la prova final.

Sessions pràctiques i prova final (presencial):

15 de març 16 de març
Grups A i B C i D
Pràctiques 15h a 18h 9h a 12h
Resolució de dubtes 18h a 19h 12h a 13h
Prova final 19h a 20h 13h a 14h

(⚠️) Per superar l’avaluació final i obtenir el certificat, s’han d’aconseguir, com a mínim, un 75% de les respostes encertades.

Modalitat:
Semipresencial.

Ubicació formació teòrica:
Campus virtual.

Ubicació formació pràctica:
Barcelona (pendent de confirmar).

No s’accepten inscripcions per telèfon.
Inscriure’s en aquest curs significa acceptar les condicions d’inscripció.