Procés de constitució del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya

El passat 16 de març de 2023, es va publicar al DOGC el Decret 47/2023, de 14 de març, de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya. Una iniciativa promoguda i finançada pels socis i sòcies de l’AHIADEC per millorar la nostra professió i situar-nos en el mateix nivell de representativitat davant les administracions públiques que la resta de professions sanitàries col·legiades.

Ara és el moment de construir la professió del futur.

La Comissió Gestora

Seguint amb el que estipula la disposició addicional primera del Decret 47/2023, de 14 de març, el dia 5 d’abril de 2023, l’AHIADEC va constituir la Comissió Gestora encarregada de redactar els estatuts provisionals i de regular el procediment de convocatòria de l’Assemblea Constituent.

La Comissió està treballant pel compliment del decret en els terminis establerts.

L’Assemblea Constituent

Animem a tots i totes les professionals higienistes dentals que vulguin participar en la constitució del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya que s’inscriguin a l’Assemblea Constituent del pròxim 1 de juliol, a les 11 h, que tindrà lloc al carrer de Llançà 34 de Barcelona, on té la seu l’Associació TRACE.

La participació està oberta a tots i totes les higienistes dentals, independentment de si s’està associat/da a qualsevol associació professional o no.

Entre tots i totes millorarem la nostra professió.

Participa-hi!

👉 Què he de fer per participar en l’Assemblea Constituent?

Per poder participar en l’Assemblea Constituent, el/la higienista dental interessada haurà de seguir les instruccions següents:

  1. Emplenar la butlleta d’inscripció.
  2. Fer arribar a la Comissió Gestora la documentació següent abans de 28 de juny de 2023 a les 15 h:
  • Fotocòpia compulsada del DNI.
  • Fotocòpia compulsada del títol de grau superior o tècnic especialista o habilitació d’higienista dental o titulació equivalent.

Passada aquesta data, no s’acceptarà cap inscripció ni documentació i, per tant, no es podrà assistir a l’Assemblea Constituent.

Les fotocòpies compulsades es poden portar personalment a la seu de la Comissió Gestora (C. de Rosselló 35, baixos de Barcelona) de dilluns a divendres de 9 h a 15 h o enviar-la per missatgeria o per correu postal dins l’horari establert. La confirmació de la inscripció es realitzarà un cop s’hagi rebut tota la documentació. A la seu de la Comissió Gestora també hi ha formularis d’inscripció en paper a disposició dels i les higienistes dentals.

Estatuts provisionals

La Comissió Gestora ha aprovat els Estatuts Provisionals que regiran el funcionament de l’Assemblea Constituent. Podeu consultar-los aquí:

Estatuts Provisionals

Presentació de candidatures Junta de Govern

L’elecció de la Junta de Govern es farà de conformitat amb les previsions estatutàries provisionals recollides en els Estatuts Provisionals.

Les candidatures a la Junta de Govern del Col·legi es presentaran completes i tancades, i hauran d’incorporar un total de 7 persones, més 2 suplents si es vol.

Les candidatures s’hauran de presentar, fent ús dels models normalitzats, presencialment a la seu de la Comissió Gestora, o bé per missatgeria o correu postal amb acusament de rebut dirigit a l’adreça de la Comissió Gestora, carrer de Rosselló 35, local.

Models normalitzats per presentar una candidatura:

Tota la documentació s’ha de presentar a la Comissió Gestora abans de les 15.00 h del dia 28 de juny de 2023. No s’acceptarà cap candidatura presentada de forma extemporània.

La Comissió Gestora confirmarà per correu electrònic a la persona que encapçali la llista l’acceptació de les candidatures, després de verificar que es compleixen els requisits d’estar inscrit per a participar en l’Assemblea Constituent, tant si han estat presentades presencialment com a través de missatgeria o correu postal amb justificant de rebut. Les candidatures que no compleixin els requisits seran rebutjades.

Estatuts definitius

La Comissió Gestora ha elaborat una proposta d’Estatuts definitius del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya que hauran de ser defensats i debatuts a l’Assemblea Constituent.

Proposta d’Estatuts Comissió Gestora

Els i les higienistes dentals que s’hagin inscrit per participar en l’Assemblea Constituent podran presentar esmenes a la totalitat o a l’articulat sobre a proposta d’Estatuts elaborats per la Comissió Gestora, mitjançant el següent formulari normalitzat:

Formulari per presentar esmenes

Termini per presentar les esmenes: 23 de juny de 2023.

En el cas de l’esmena a la totalitat, les i els higienistes dentals hauran de presentar un text alternatiu íntegre dels Estatuts definitius i justificar els motius pels quals es presenta l’esmena a la totalitat. En el cas de les esmenes a l’articulat, també s’hauran de justificar les esmenes proposades.

Anunci sobre la convocatòria de l’Assemblea Constituent

La Comissió Gestora, seguint el que marca la primera disposició addicional del Decret 47/2023, de 14 de març, de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya, i per tal de garantir la màxima publicitat de la convocatòria, ha publicat un anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els dos diaris de més difusió a Catalunya.

MitjàAnunci publicatData publicació
DOGCPDF31 / 05 / 2023
La VanguàrdiaPDF26 / 05 / 2023
El Periódico de CatalunyaPDF24 / 05 / 2023

Esmenes presentades a la proposta d’Estatuts definitius

Aquestes són les esmenes rebudes a la proposta dels Estatuts definitius del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya

PresentaEsmenesData
Montserrat Conill, en nom de la Comissió GestoraPDF16/06/2023

El Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya ja s’ha constituït

L’1 de juliol de 2023 es va celebrar l’Assemblea Constituent del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya on es va aprovar per majoria la seva constitució. També es van aprovar els Estatuts, les esmenes recomanades, i les quotes col·legials i bonificacions.

La presidenta de la Comissió Gestora i també de l’AHIADEC, Montserrat Conill, va manifestar públicament la gratitud per a totes aquelles sòcies i socis que durant tots aquests anys han donat suport als projectes de l’Associació d’Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya com és la creació i constitució del Col·legi.

L’AHIADEC, en els mesos vinents, desapareixerà per integrar-se plenament al Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya.

La primera Junta de Govern del Col·legi serà la formada per l’única candidatura presentada i encapçalada per Montserrat Conill.

CàrrecNom i cognoms
DeganaMONTSERRAT CONILL I CODINA
VicedeganaM. ROSA VILLARÍN CAMPOS
SecretàriaMÒNICA CUNILLERA PÉREZ
TresoreraEVA TORO HUERTO
Vocal 1PERE SERRANO CIURANETA
Vocal 2MERITXELL LEÓN I ROMERO
Vocal 3XÈNIA SÁNCHEZ YSLA
Suplent 1EVA BRUNSÓ RIBAS
Suplent 2ÈRIC ESTRADA RODRÍGUEZ

Les quotes i bonificacions que s’aplicaran i que van ser ratificades per l’Assemblea Constituent seran les següents:

QuotaExercentsNo exercents
A l’aturJubilatAltres
Alta90 €90 €90 €90 €
Trimestral (bonificació)42 €21 € (-50%)10,5 € (-75%)31,5 € (-25%)

Inici del procés de col·legiació

Molt aviat s’iniciarà el procés de col·legiació per a tots i totes els i les higienistes dentals de Catalunya.

En aquests moments, la Junta del Col·legi està treballant per agilitzar els tràmits administratius i jurídics necessaris per poder operar com a organització de dret públic. També per incorporar les esmenes aprovades en el text estatutari.

Tan aviat com estiguin finalitzats els tràmits, informarem a tothom. Segons les nostres previsions, a partir de setembre ja us podreu col·legiar.