L’ICS ha d’acceptar els i les higienistes dentals amb l’habilitació professional a l’atenció primària

Fa unes setmanes, l’AHIADEC va informar que havia presentat un recurs a l’Institut Català de la Salut (ICS) perquè algunes higienistes dentals no havien estat acceptades a l’atenció primària perquè presentaven el certificat d’habilitació professional i no el de grau superior o tècnic especialista.

Doncs bé, ja us podem informar que les higienistes habilitades tenen els mateixos drets a presentar-se i a ser admeses en el cas de ser seleccionades per ocupar places públiques d’higienista dental. En aquest sentit, l’AHIADEC posa a disposició dels seus associats la resolució del recurs que va presentar perquè, en el cas de tenir problemes durant l’admissió, puguin presentar-la com a justificant.

👉 Les sòcies que la necessitin, poden posar-se en contacte amb nosaltres i els facilitarem una còpia.

El certificat d’habilitació professional és un document oficial que acredita que una persona té les competències i els coneixements necessaris per exercir una determinada professió o activitat professional. Actualment, a Catalunya, ja no s’expedeixen certificats d’habilitació professional perquè ja hi ha una titulació de grau superior totalment consolidada que permet a qui ho vulgui formar-se en aquesta professió sanitària. La majoria d’aquests certificats es van expedir amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei de creació de la professió l’any 1986, quan no existia una formació reglada o aquesta s’estava implantant. L’habilitació va ser la forma que va trobar l’administració de certificar unes aptituds i pràctica professional d’uns higienistes dentals que no tenien la possibilitat d’estudiar una formació reglada perquè no existia.

Per tant, els higienistes dentals que disposen del certificat d’habilitació professional, seguint el procediment establert per la legislació aleshores vigent, tenen els mateixos drets i obligacions que els higienistes dentals que disposen del títol de tècnic superior en higiene bucodental. Com que tenen les mateixes competències professionals que els professionals titulats, també tenen dret a participar en els concursos que convoqui l’Institut Català de la Salut o qualsevol administració pública per cobrir les places de tècnic superior en higiene bucodental.