L’AHIADEC presenta un recurs perquè les higienistes dentals habilitades puguin treballar a la sanitat pública

Amb la incorporació de les higienistes dentals a la sanitat pública, l’AHIADEC ha tingut coneixement que no s’estarien admetent higienistes dentals amb el certificat acreditatiu de l’habilitació professional per ocupar places d’higienista en els centres d’atenció primària. El motiu és perquè el requisit que es demana pel que fa a la titulació és que els professionals tinguin el títol oficial de tècnic especialista de grau superior en higiene bucodental.

L’AHIADEC, entenent que els certificats de les habilitacions professionals permeten exercir la professió legalment, també haurien de poder optar en igualtat de condicions a les places d’atenció primària. Amb la llei de creació de la professió d’higienista (Llei 10/1986), la Disposició Transitòria va reconèixer que les professionals habilitades no es veurien perjudicades per l’entrada de la llei i, per tant, s’equipararien a les higienistes dentals amb el títol d’aleshores FP de Segon Grau, avui Grau Superior. A més a més, el mateix Reial Decret 1594/1994 pel qual es desenvolupava la Llei 10/1986 va preveure el procediment d’habilitació professional d’aquells higienistes dentals que acreditessin l’exercici de la professió amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei.

És a dir, que els higienistes amb el certificat d’habilitació professional s’equipararien en l’exercici de la professió als del grau superior. El context en el qual es van convocar les habilitacions era molt específic d’una època on no existien els estudis d’higiene bucodental, s’estava creant la professió i tot el procediment de convalidacions estava contemplat a la llei.

Tan aviat com tinguem notícies de la resolució del recurs, us informarem puntualment.