L’AHIADEC, amb la seva intervenció davant del Parlament, va fer possible la incorporació de les higienistes dentals al sistema públic de salut bucodental

El Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya (COHIDEC), i abans l’Associació d’Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya (AHIADEC), han vetllat i vetllen per la professió d’higienista dental, treballant per a millorar les condicions de l’exercici professional i perquè les higienistes dentals puguin desenvolupar les seves competències professionals en el marc de la salut, pública i privada, de Catalunya.

En aquest sentit, l’any 2020, l’AHIADEC va assolir una fita històrica quan després de molt de treball i esforç va aconseguir el reconeixement de la professió en la Llei 12/2020, del 13 d’octubre, de l’atenció pública de la salut bucodental, que incorporava a les higienistes dentals en el sistema públic de salut i que s’ha materialitzat amb la recent incorporació d’higienistes als CAP.

La proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental que es va presentar originàriament al Parlament de Catalunya a principis del 2019 només reconeixia la figura dels metges estomatòlegs i odontòlegs com a professionals competents per a desenvolupar els serveis d’atenció dental del programa d’atenció dental infantil, inclòs en el sistema públic de salut.

L’AHIADEC va considerar que la proposició de llei de la salut bucodental de Catalunya que s’estava tramitant no podia ometre la figura de les higienistes dentals, atès que la seva omissió hagués causat un greu perjudici a tots els infants i adolescents que no haurien pogut ésser atesos per un higienista dental, amb les greus afectacions a la seva salut que s’hagués provocat.

I és per aquest motiu que l’AHIADEC es va mobilitzar, i va iniciar diferents reunions amb els grups parlamentaris que van concloure amb la intervenció de la seva presidenta, la Sra. Montserrat Conill Codina, en la compareixença que es va celebrar al Parlament el 19 de setembre de 2019.

En aquella compareixença, i malgrat l’oposició d’algun col·lectiu professional, la presidenta de l’AHIADEC va sol·licitar als parlamentaris que incorporessin de forma expressa als higienistes dentals en el sistema públic d’atenció bucodental de Catalunya, juntament amb els altres professionals de l’àmbit de la salut bucodental, per a garantir professionalment la prestació de tots els serveis inclosos en el Programa d’atenció dental de Catalunya. Posteriorment, l’AHIADEC va presentar als grups parlamentaris diferents esmenes encaminades a aconseguir tal fi, que van ser acceptades pels grups parlamentaris.

El resultat va ser un èxit evident: la Llei 12/2020, del 13 d’octubre, de l’atenció pública de la salut bucodental, publicada al DOGC de 15 d’octubre de 2020, reconeix expressament als higienistes dentals com a professionals competents per a prestar els serveis inclosos en el Programa d’atenció dental de Catalunya que corresponen al seu àmbit professional.

I la conseqüència d’aquest reconeixement jurídic ha estat la recent incorporació de les higienistes dentals en el servei de salut bucodental dels centres d’atenció primària del país.

En aquest sentit, el COHIDEC està en converses amb l’Institut Català de la Salut per a garantir que continuïn incorporant-se higienistes dentals al sistema públic de salut, ja que les necessitats són moltes, i des del Col·legi s’ha de vetllar perquè cap infant ni adolescent es quedi sense poder ser atès en l’àmbit de la salut bucodental.

El COHIDEC −i abans l’AHIADEC− actua per tal d’aconseguir que la professió d’higienista dental sigui plenament reconeguda per les administracions públiques i per la resta de professions sanitàries, en benefici no només dels mateixos professionals, sinó especialment de les persones ateses per les higienistes dentals en la prestació dels seus serveis, i de la societat en general.

I la incorporació de les higienistes dentals als CAP, per aplicació de la llei d’atenció de la salut bucodental, és un exemple del que pot obtenir el COHIDEC.

Francesc Vila i Rodríguez
Advocat
ROCA JUNYENT