Catalunya rebrà 12,3 milions d’euros per ampliar la cartera de salut bucodental 

El Ministeri de Sanitat ha aprovat una inversió de 68 milions d’euros per a les comunitats autònomes amb l’objectiu d’ampliar la cartera de serveis de salut bucodental. D’aquests fons, Catalunya rebrà un 18,09%, que es tradueix en aproximadament uns 12,3 milions d’euros.

Aquest finançament es destinarà a homogeneïtzar les prestacions de salut bucodental i incrementar els serveis públics, especialment enfocats en la prevenció. Els col·lectius prioritaris són infants, joves, embarassades, persones amb discapacitat i pacients oncològics del territori cervicofacial.

L’objectiu és garantir l’equitat en l’accés als serveis de salut bucodental, independentment del lloc de residència. Això inclou consells odontològics, tractament de processos aguts, exodòncies quirúrgiques i programes de detecció precoç de lesions premalignes.

Aquesta inversió beneficiarà directament els higienistes dentals de Catalunya de diverses maneres:

  • Millora de Recursos i Infraestructures: L’augment del finançament permetrà dotar els centres de salut amb equipament més avançat i recursos addicionals per a una millor atenció als pacients.
  • Formació i Desenvolupament Professional: Es destinaran fons per a la formació contínua dels professionals, incloent-hi tallers i cursos especialitzats que milloraran les habilitats i coneixements dels higienistes dentals.
  • Expansió dels Serveis: Amb més recursos disponibles, els higienistes dentals podran oferir una gamma més àmplia de serveis preventius i terapèutics, millorant així la qualitat de l’atenció prestada.
  • Major Integració en la Sanitat Pública: Aquesta inversió reforçarà el paper dels higienistes dentals dins del sistema de salut pública, reconeixent la seva importància en la prevenció i el tractament de malalties bucals.

Us mantindrem informats.

Foto: Ajuntament de Barcelona (CC)