Alta COHIDEC_ca

Tot el que has de saber per col·legiar-te al Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya

Els i les higienistes dentals que ho sol·licitin ja poden presentar la seva sol·licitud per registrar-se al Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya.

Requisits:

Per poder col·legiar-vos haureu de presentar la documentació següent:

 1. Foto actual tipus carnet.
 2. Fotocòpia compulsada del DNI/NIE.
 3. Fotocòpia compulsada del títol d’Higienista Bucodental (FPII o grau superior) o resguard d’haver-lo sol·licitat; o del certificat d’habilitació professional.
 4. En el cas dels / les higienistes dentals exercents, aquests/es hauran d’aportar una fotocòpia de la primera pàgina de la pòlissa de responsabilitat civil on aparegui el seu nom complet i número de DNI i data de venciment. Qui no la tingui, podrà subscriure’s a la del Col·legi si així ho desitja. La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil és obligatòria en virtut de l’article 46 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.
 5. Resguard de pagament de 90 € en concepte d’alta. Aquest import s’ha d’abonar mitjançant transferència bancària al compte del Banc Sabadell del Col·legi ES58-0081-0142-7300-0209-9818. També es pot fer el pagament d’aquesta quota a la seu col·legial en efectiu o targeta bancària.
 6. Els documents d’alta al Col·legi, degudament emplenats i signats.

Modalitats de col·legiació:

Les persones col·legiades s’inclouen en una d’aquestes dues modalitats de col·legiació: exercent i no exercent.

Les persones col·legiades que exerceixin la professió, necessàriament s’han d’inscriure com a exercents.

Les persones que deixin d’exercir la professió o no l’exerceixin, poden acreditar-ho al Col·legi i ser reconegudes, si ho sol·liciten, com a persones col·legiades no exercents, les quals conserven llurs drets corporatius i continuen obligades al compliment dels deures col·legials que els hi siguin exigibles.

L’1 de juliol de 2023, l’Assemblea Constituent va aprovar les modalitats i quotes següents:

QuotaExercentsNo exercents
A l’aturJubilatAltres
Alta90 €90 €90 €90 €
Trimestral (bonificació)42 €21 € (-50%)10,5 € (-75%)31,5 € (-25%)

Guia col·legial

La normativa que regula els col·legis professionals preveu l’accés de tercers a dades personals de les persones col·legiades a través de la pàgina web. En aquest sentit, el Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya permetrà l’accés lliure almenys a les dades següents dels col·legiats:

▪︎Número de col·legiat/da.
▪︎Nom i cognoms.
▪︎Modalitat: Exercent o no exercent.

Per què és important col·legiar-se?

 1. Ajudaràs a regular la professió: El Col·legi ajudarà a regular i estandarditzar la pràctica de l’higienista dental, el que farà augmentar la confiança del públic en la qualitat dels serveis prestats.
 2. Milloraràs la teva pràctica professional: El Col·legi oferirà als seus col·legiats oportunitats de capacitació i desenvolupament professional continu per millorar les seves habilitats i coneixements.
 3. Defensaràs els interessos de la professió: El Col·legi representa i defensa els interessos dels seus col·legiats davant les autoritats i altres professions sanitàries.
 4. Et comprometràs amb l’ètica i la integritat professional: El Col·legi fomentarà l’ètica i la integritat professional entre els seus col·legiats, el que millorarà la imatge i la reputació de la professió.
 5. Pel reconeixement i credibilitat de la professió: Ser membre del Col·legi brindarà als higienistes dentals un reconeixement i credibilitat addicionals a la seva pràctica professional.

Per a qualsevol consulta o aclariment, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres trucant al 93 410 10 31, de dilluns a divendres de 9h a 18h.