S’aprova la creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya

L’Associació d’Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya (AHIADEC) informa que després de 25 anys lluitant per tenir un col·legi professional pot anunciar que ja s’ha publicat el Decret de creació del

Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya

Aquesta és una fita històrica per l’esforç i compromís de molts socis i sòcies que, de sempre, han tingut la voluntat de millorar la nostra professió. Per això, tota la Junta vol donar-los les gràcies perquè sense el seu suport no ho haguéssim aconseguit. Moltíssimes gràcies a tots i totes!

El Col·legi és un pas endavant molt important per a la professió d’higienista dental perquè, finalment, ens equipara institucionalment i legalment a la resta de professions sanitàries. Recordar que la nostra professió era l’única que no tenia una corporació de dret públic que defensés els nostres interessos. Certament, l’AHIADEC havia assumit aquest rol durant tots aquests anys, però la naturalesa i règim jurídic d’una associació no és el mateix que la d’un col·legi.

El 14 de març, el Govern de la Generalitat va aprovar i acordar la creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya. Avui, aquest acord, ja s’ha fet oficial amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat del Decret 47/2023.

La integració dels nostres professionals en una organització col·legial permetrà adoptar unes normes deontològiques i de control comuns, alhora que ordenarà la professió al nostre territori en benefici no només de la nostra professió, sinó també dels nostres pacients i de la societat en general. Amb el Col·legi es comptarà amb una organització professional que representarà a tots aquells professionals que estan capacitats per a l’exercici de la higiene bucodental.

L’AHIADEC vol agrair a les entitats que ens han donat suport d’una manera explícita a què el Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya sigui avui una realitat.

Les corporacions de dret públic de l’àmbit sanitari que han donat el seu suport a la creació del Col·legi són: el Consell de Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Catalunya, el Col·legi de Logopedes de Catalunya, el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona, el Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya, el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya i el Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya. I també de la Unió de Col·legis d’Higienistes Dentals d’Espanya.

En l’àmbit universitari, vam obtenir la implicació del vicedegà d’odontologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (UB), i del degà de la Facultat d’Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

I també la de molts odontòlegs que, de manera particular, ens van animar a continuar amb el nostre propòsit.

Molt aviat us informarem de com col·legiar-vos. Us mantindrem informats.

Moltes gràcies a tots i totes.