Operador de radiodiagnòstic dental (28 ed.)

305,00 

 

PREUS DEL
CURS (*)
Socis / col·legiats 215 €
No socis 305 €

INFORMACIÓ PEL SOCI / COL·LEGIAT:
Perquè se us pugui aplicar el preu de soci / col·legiat, primer heu d’iniciar sessió.

 

AVÍS IMPORTANT:

Per obtenir el certificat del Consell de Seguretat Nuclear s’ha d’estar en possessió del títol de batxillerat, d’FP II o Grau Superior o titulació equivalent; haver assistit, com a mínim, al 90% de les sessions teòriques i pràctiques, i haver respost correctament a un mínim del 75% de les preguntes de l’examen. La justificació de les absències no compensa l’assistència.

Documentació necessària per poder fer el curs:

 1. Fotocòpia i fotocòpia compulsada del DNI, NIE o Passaport.
 2. Fotocòpia i fotocòpia compulsada del títol acadèmic corresponent (FP2, títol de Grau Superior, Batxillerat, habilitació professional o equivalent).

Aquesta documentació s’ha d’entregar a secretaria abans del 16 d’octubre de 2023.

Esgotat

Descripció

PROGRAMA DEL CURS

CLASSES TEÒRIQUES (SEU DE L’AHIADEC)

Física de les radiacions

 • Conceptes bàsics
 • Interaccions de la radiació amb la matèria
 • Generació de Raigs X
 • Magnituds radiològiques

Detecció de la radiació.

 • Equipaments utilitzats
 • Funcions de la detecció
 • Control de qualitat de les instal·lacions

Radiologia.

 • Mecanismes d’acció
 • Resposta cel·lular, sistemàtica i total

Protecció contra les radiacions.

 • Criteris generals
 • Protecció radiològica convencional
 • Protecció aplicada al diagnòstic
 • Garantia de qualitat

Normativa i legislació.

 • Aspectes generals legals i administratius
 • Gestió tècnica i administrativa de les instal·lacions

Normativa i legislació comunitària.

CLASSES PRÀCTIQUES (HOSPITAL ODONTOLÒGIC UB)

Les pràctiques es realitzaran a l’Hospital Odontològic de la Universitat de Barcelona, segons el grup assignat. (Feixa Llarga s/n. 08907 L’Hospitalet de Llobregat).

 

Dates i horaris:

Sessions teòriques:
Dv, 20 d’octubre de 2023, de 16 h a 20:30 h
Dv, 27 d’octubre de 2023, de 16 h a 20:30 h
Dv, 3 de novembre de 2023, de 16 h a 20 h

Sessions pràctiques:
GRUPS A i B – Ds, 28 d’octubre de 2023, de 9 h a 13 h.
GRUPS C i D – Ds, 4 de novembre de 2023, de 9 h a 13 h.

Seminari de repàs i examen:
Dv, 10 de novembre de 2023, de 16 h a 18 h.

Modalitat:
Presencial.

Ubicació formació teòrica:
COHIDEC
C. Rosselló 35, local
Barcelona

Ubicació formació pràctica:
Hospital Odontològic (UB).
Feixa Llarga s/n. 08907 L’Hospitalet de Llobregat.

No s’accepten inscripcions per telèfon.
Inscriure’s en aquest curs significa acceptar les condicions d’inscripció.

Dr. Albert Estrugo

Doctor en Medicina per la UB. Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Metge especialista en Estomatologia. Professor lector del Departament d’Odontostomatologia (UB). Professor del Postgrau de Medicina, Cirurgia i Implants i d’Odontologia en Pacients Oncològics i inmunocompromesos (UB).

Dr. Rafael Cuevas

Llicenciat en Medicina. Professor de Radiodiagnòstic i Radioprotecció Podològica de la UB.

Dra. Sonia Egido

Llicenciada en Odontologia. Màster en Medicina, Cirurgia i Implantologia (UB). Directora d’Instal·lacions de Radiodiagnòstic Dental. Professora associada Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Escola d’Odontologia. Professora col·laboradora en el Màster de Medicina, Cirurgia i Implantologia (UB). Autora de diversos articles  científics.