Formació multidisciplinar per a higienistes dentals

96,00 

DESCOMPTES
ESPECIALS*
Fins el
23/02/2022
Després del
23/02/2022
Codi
descompte
Socis 20 € 24 € SCGRATIS
Estudiants 22 € 27 € ESTHD10E
No socis 80 € 96 €

(*) L’ús dels descomptes és exclusiu per a cadascún dels col·lectius. L’AHIADEC revisarà totes les inscripcions i que els socis estiguin al corrent de pagament. Els estudiants hauran d’enviar un certificat de l’escola conforme són estudiants del grau superior en Higiene Bucodental o del grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria. En el cas que no es compleixin aquestes condicions, la inscripció será anulada.

AVÍS IMPORTANT: Les funcions tècnico-assistencials sempre s’han de realitzar dins els marc de les competències legals de les higienistes dentals i sota les indicacions i supervisió dels professionals sanitaris competents. L’obtenció del certificat de el curs no habilita al seu titular a realitzar les tècniques i pràctiques apreses si aquestes no són de la seva competència segons s’especifica en la normativa vigent.

 

Con la colaboración de:

Esgotat

Descripció

PROGRAMA

9:00h a 10:30h
El paper de la Higienista Dental a la cirurgia bucal.

Abordarem des de les limitacions anatòmiques dels maxil·lars, l’instrumental quirúrgic fins als diferents biomaterials.
Veurem la cura i maneig dels instruments, classificació i característiques dels fils de sutura. Tractament d’empelts i biomaterials, diferents procediments com l’extracció de carenes, elevacions de sinus i regeneracions.

10:30h – 11:00h. Pausa.

11:00h a 12:30h
El rol de la Higienista Dental a la cirugia d’implants

Treballarem en la planificació prèvia a la cirurgia d’implants, mitjançant la cirurgia guiada i la preparació dels models d’estudi com de les guies quirúrgiques i els estudis radiogràfics perquè la cirurgia sigui un èxit.
Veurem les possibles complicacions d’aquesta cirurgia i les normes que s’han de tenir en compte, així com el seguiment d’higiene i cicatrització per part de l’higienista en un pacient d’implants.

12:30h a 13:30h
Fonaments bàsics de Periodòncia i Periimplantitis.

Revisarem les instruccions d’higiene oral, les tècniques de raspallat i raspalls, i higiene interdental i de la llengua. Irrigadors. Parafarmàcia.
Veurem el tractament periodontal que anomenem fase I: Control mecànic de la placa. Profilaxi supragingival i raspat i allisat radicular així com la cirurgia periodontal.

13:30h a 14:30h. Pausa dinar.

14:30h a 15:15h
El paper de la higienista en el tractament de la lesió de la taca blanca per ortodòncia.

15:15h a 17:00h
El paper de la Higienista en  l’Ortodòncia Fixa i invisible.

Ensenyarem com conèixer i identificar les diferents maloclusions.
Conèixer i identificar els materials per a ortodòncia fixa. Aprendrem a recollir els registres fotogràfics i models amb impressions i scanner intraoral per a estudis d’ortodòncia. Protocols de cimentat de bràquets i atacs. Lectura i interpretació de clinchecks. Donarem estratègies de comunicació i presentació de clinchecks.

17:00h a 17:30h. Pausa.

17:30h a 19h
La higienista a l’Odontologia Conservadora, Estètica i Emblanquiment.

Veurem les diferents matèries d’obturació, instruments i organització del material per obtenir un aïllament correcte. Anàlisis estèriques dels casos, amb encerats diagnòstics i mock up.
Protocols de cimentats i els seus instruments, així com els tipus de làmpades, tècniques i materials per a l’emblanquiment dental.

Dra. Vanessa Ruiz
Licenciada y Doctora en Odontología. Máster y Posgrado en Periodoncia. Posgrado en Implantología. Práctica exclusiva de Periodoncia e Implantología en España e Italia. Profesora asociada del Departamento de Periodoncia (UIC). Profesora visitante de la Universidad de Padua.

Dra. Isabel Sáez
Metge i Doctora en Odontologia. Professora d’Odontologia a la Universitat de Sevilla. Més de 20 anys treballant amb Microscopi i Làser. La seva pràctica privada se centra a l’Estètica Dental. Sòcia de SEPA i SEOP

Dra. Patricia Bargiela
Doctora en Odontologia Cum Laude (U. Sevilla). Màster en Cirurgia Bucal i Implants. Pràctica privada. Autora i coautora de diverses conferències, articles i capítols de llibres. Sòcia de SECIB, SEPA i SELO.

Dr. Elias Casals
Doctor en Odontologia per la Universitat de Barcelona.
Expressident de la Societat Espanyola d’Epidemiologia i Salut Pública Oral.