Farmacologia per a higienistes dentals i auxiliars

72,00 

DESCOMPTES
ESPECIALS (*)
Fins el
23/02/2022
Després del
23/02/2022
Codi
decompte
Socis 29 € 35 € SCGRATIS
No socis 60 € 72 €

(*) L’ús dels descomptes és exclusiu per a cadascún dels col·lectius. L’AHIADEC revisarà totes les inscripcions. Els estudiants hauran d’enviar un certificat de l’escola conforme són estudiants del grau superior en Higiene Bucodental o del grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria. En el cas que no es compleixin aquestes condicions, la inscripció será anulada.

AVÍS IMPORTANT: Les funcions tecnicoassistencials sempre han de realitzar-se dins del marc de les competències legals de les higienistes dentals i sota les indicacions i supervisió dels professionals sanitaris competents. L’obtenció del certificat del curs no habilita el titular a realitzar les tècniques i pràctiques apreses si aquestes no són de la seva competència segons s’especifica a la normativa vigent.

 

SOL·LICITATS CRÈDITS DE FORMACIÓ CONTINUADA DEL CCFCPS – CFC

Esgotat

Descripció

PROGRAMA

BLOC 1 (de 9h a 10:30h)

Medicaments prescrits habitualment a la consulta odontològica:

 • Analgèsics
 • Antiinflamatoris
 • Anestèsics locals
 • Antibiòtics
 • Antimicòtics
 • Altres medicaments

De tots ells s’abordaran les consideracions sobre el seu ús, indicacions, contraindicacions, dosis habituals, condicions de prescripció i dispensació, principals reaccions adverses, ús en diverses situacions clíniques.

BLOC 2 (de 11h a 13:30h)

Pren el pacient algun medicament?

En aquest bloc repassarem les principals consideracions clíniques dels medicaments més consumits pels pacients:

 • Antihipertensius.
 • Hipoglicemiants.
 • Insulina.
 • Diurètics.
 • Antilipídics.
 • Antidepressius.
 • Ansiolítics.
 • Anticoagulants/antiagregants.
 • Antitumorals (bestretes monoclonals).
 • Bifosfonats.
 • Tractaments hormonals, etc.

De 13:30h a 14h es realitzarà l’examen per a l’obtenció dels crèdits de formació continuada.

Dr. Carlos Moreno
Odontòleg. Màster en Odontologia en Pacients Oncològics i Immunocompromesos (UB). Professor col·laborador de Màster (UB). Doctorant en Medicina i Investigació Traslacional (UB). Autor d’articles publicats a revistes científiques i pòsters-comunicacions orals a congressos científics. Pràctica privada com a odontòleg.

Dr. Carlos Omaña
Odontòleg. Màster en Odontologia en Pacients Oncològics i Immunocompromesos (UB). Professor Associat i professor col·laborador de Màster. Autor de capítols de llibres i articles publicats a revistes científiques i pòsters, comunicacions orals i conferències en congressos científics. Pràctica privada com a odontòleg.

També us recomanem…